Mikrofoner

Vad en mikrofon gör rent tekniskt är att omvandla ljudvågar till elektroniska impulser. Då det mänskliga örat har en trumhinna har mikrofonen ett membran, vilket vibrerar och framkallar ljud. Exakt hur detta går till i detalj varierar något beroende på vad för slags mikrofoner det är frågan om. Det finns tre grundtyper:

Mikrofonens prestanda

Det mänskliga örat kan uppfatta ljud inom frekvensen 20-20 000 Hertz. Följaktligen är kravet på mikrofoner att kunna återge ljud inom hela detta frekvensomfång. Vidare ska inte mikrofonen ge ifrån sig eget ljud i form av brus eller dylikt. Beroende på situationen skiftar det mellan vilken mikrofontyp som är idealisk.

Riktningskaraktäristik

Det finns riktade och rundupptagande mikrofoner. En riktad mik kallas för "njure" (cardioid) och då den är riktad är den extra känslig av ljud från ett visst håll, vilket i regel är mot framsidan. Ljud från sidan och baksidan kommer följaktligen höras sämre. Fördelen med dessa är att du kan skärma av oönskade ljud från omgivningen bättre.

Sedan finns det också rundupptagande omnimikrofoner, en sådan typ kallas även för "kula". Dessa är med andra ord lika känsliga oavsett varifrån ljudkällan kommer. Mikrofoner av detta slag är lämplig att använda vid till exempel gruppsamtal.
Läs vidare: Andra typer av mikrofoner.

Mikrofonteknik och mikrofonplacering

När det gällde ljudinspelningar förr i tiden användes en enda mikrofon. Det gick till på det viset att instrumenten placerades på olika avstånd från mikrofonen beroende på deras ljudstyrka. Svagare instrument placerades således långt fram och starka instrument längre bak i rummet.

detaljbild mikrofonDu kanske undrar varför detta inte praktiseras vid ett musikframförande, då är det snarare publiken som är utspridd medan musikgruppen är relativt sammanträngd. Svaret är att det mänskliga örat och en mikrofon har olika egenskaper. Människan mottar och analyserar ljud genom ett stereofoniskt hörande som medför en slags intelligent hörsel. Mikrofoner däremot mottar ljudet helt osorterat där ljudstyrkan är den primära faktorn.

I dagens inspelningsförhållanden placeras inte längre instrumenten efter ljudstyrka utan numera används i stället en större uppsättning mickar. Man pratar ibland om multi-mikrofonteknik och då är det ofta förhållandet en mikrofon per instrument som gäller även om det har blivit allt vanliga med flera per instrument. Dessutom placeras mikrofoner också i rummet en bit från instrument: detta bidrar bland annat till en naturlig reverb.
Läs vidare: Inspelning

Problem med billiga mikrofoner

Om du vill skapa ljud med bra resultat bör du undvika lågprisvarianterna, till exempel datormikrofoner. Det är ofta dålig frekvensrespons på de billigaste modellerna. Särskilt dåligt hanteras "puffljud" (ljud som framkallas av konsonanter och tydligast är det i p-ljud där mycket luft trycks ut – testa själv att säga konsonanter när du håller en hand framför munnen). Det finns dock prisvärda produkter i lägre prisklasser, se tips på billiga mikrofoner.

Kreativitet och sound

Din mikrofon beroende på hur du använder den är en del av den skapande processen när du sysslar med musik.

Detta var en grundläggande genomgång, du hittar mer om specifika ämnen på sidans olika avdelningar. För ytterligare information om mikrofonens tillbehör kan du läsa guide över termer.

Teknisk utveckling

Även om de traditionella mikrofonerna fortfarande dominerar dyker nya lösningar upp kring inspelning. Trådlösa mikrofoner blir allt vanligare i inspelningssammanhang och med intåget av de smarta mobilerna följer en utveckling kring minimikrofoner. Det finns så klart även handhållna mikrofoner anpassade för att användas ihop med dessa. En annan möjlighet är så kallade modellerade mikrofoner.